5. Geometria przestrzenna. Wielościany

źródło:
Oficyna Edukacyjna. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 4. Zakres podstawowy. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Wydanie I

Płaszczyzny i proste w przestrzeni. Równoległość prostych i płaszczyzn. Proste skośne

5.1.id: oe4210

id: oe4210

5.2.id: oe4204

id: oe4204

5.3.id: oe4211

id: oe4211

5.4.id: oe4205

id: oe4205

5.5.id: oe4206

id: oe4206

5.6.id: oe4207

id: oe4207

znaki dymne powiązane z zadaniem:

twierdzenie Talesa (+ twierdzenie odwrotne) i trójkąty podobneid: zd0132

5.7.id: oe4208

id: oe4208

znaki dymne powiązane z zadaniem:

twierdzenie Talesa (+ twierdzenie odwrotne) i trójkąty podobneid: zd0132

5.8.id: oe8185

id: oe8185

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

Prostopadłość prostych i płaszczyzn w przestrzeni

5.9.id: oe4221

id: oe4221

5.10.id: oe4222

id: oe4222

5.11.id: oe4223

id: oe4223

5.12.id: oe8186

id: oe8186

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

5.13.id: oe8187

id: oe8187

znaki dymne powiązane z zadaniem:

twierdzenie Talesa (+ twierdzenie odwrotne) i trójkąty podobneid: zd0132

kąty w stereometriiid: zd0141

5.14.id: oe8188

id: oe8188

znaki dymne powiązane z zadaniem:

twierdzenie Talesa (+ twierdzenie odwrotne) i trójkąty podobneid: zd0132

kąty w stereometriiid: zd0141

5.15.id: oe8189

id: oe8189

znaki dymne powiązane z zadaniem:

twierdzenie Talesa (+ twierdzenie odwrotne) i trójkąty podobneid: zd0132

cechy przystawania i podobieństwa trójkątówid: zd0133

kąty w stereometriiid: zd0141

5.16.id: oe8190

id: oe8190

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

Rzut równoległy na płaszczyznę. Rysowanie figur płaskich w rzucie równoległym na płaszczyznę

5.17.id: oe4212

id: oe4212

5.18.id: oe4213

id: oe4213

5.19.id: oe4214

id: oe4214

5.20.id: oe4215

id: oe4215

5.21.id: oe4216

id: oe4216

5.22.id: oe4217

id: oe4217

5.23.id: oe4218

id: oe4218

5.24.id: oe4224

id: oe4224

5.25.id: oe4225

id: oe4225

5.26.id: oe4226

id: oe4226

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

5.27.id: oe4227

id: oe4227

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych

5.28.id: oe4229

id: oe4229

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

5.29.id: oe4230

id: oe4230

znaki dymne powiązane z zadaniem:

twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasaid: zd0134

kąty w stereometriiid: zd0141

5.30.id: oe4231

id: oe4231

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

5.31.id: oe4232

id: oe4232

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

5.32.id: oe4233

id: oe4233

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

5.33.id: oe4234

znaki dymne powiązane z zadaniem:

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

5.34.id: oe4235

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

kąty w stereometriiid: zd0141

Kąt między prosta a płaszczyzną. Kąt dwuścienny

5.35.cid: oe4236

id: oe4236

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

5.36.id: oe8193

id: oe8193

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

5.37.id: oe4237

id: oe4237

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

5.38.id: oe4238

id: oe4238

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

5.39.id: oe4241

id: oe4241

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

5.40.id: oe4242

id: oe4242

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

5.41.id: oe4243

id: oe4243

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

Graniastosłupy

5.42.id: oe4245

id: oe4245

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.43.id: oe4246

id: oe4246

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.44.id: oe4247

id: oe4247

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.45.id: oe4248

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.46.id: oe4249

id: oe4249

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.47.id: oe4251

id: oe4251

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.48.id: oe4252

id: oe4252

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.49.id: oe4253

id: oe4253

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.50.id: oe4255

id: oe4255

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.51.id: oe4256

id: oe4256

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.52.id: oe4257

id: oe4257

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

Ostrosłupy

5.53.id: oe4261

id: oe4261

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.54.id: oe4262

id: oe4262

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.55.id: oe4263

id: oe4263

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.56.id: oe4264

id: oe4264

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.57.id: oe4265

id: oe4265

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.58.id: oe8194

id: oe8194

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.59.id: oe4266

id: oe4266

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.60.id: oe4268

id: oe4268

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

okrąg i trójkątyid: zd0117

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.61.id: oe8195

id: oe8195

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.62.id: oe4269

id: oe4269

znaki dymne powiązane z zadaniem:

rozwiązywanie równań kwadratowych (metoda algebraiczna)id: zd0055

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

okrąg i trójkątyid: zd0117

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.63.id: oe8196

id: oe8196

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.64.id: oe4270

id: oe4270

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

okrąg i trójkątyid: zd0117

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.65.id: oe8197

id: oe8197

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.66.id: oe4272

id: oe4272

znaki dymne powiązane z zadaniem:

okrąg i trójkątyid: zd0117

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.67.id: oe4287

id: oe4287

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.68.id: oe4288

id: oe4288

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.69.id: oe8198

id: oe8198

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.70.id: oe4275

id: oe4275

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.71.id: oe8199

id: oe8199

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.72.id: oe8200

id: oe8200

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

pola trójkątówid: zd0125

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.73.id: oe8201

id: oe8201

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusówid: zd0124

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.74.id: oe8202

id: oe8202

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusówid: zd0124

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.75.id: oe8203

id: oe8203

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusówid: zd0124

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.76.id: oe8204

id: oe8204

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.77.id: oe8205

id: oe8205

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.78.id: oe8206

id: oe8206

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wzory redukcyjneid: zd0076

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusówid: zd0124

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.79.id: oe8207

id: oe8207

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusówid: zd0124

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.80.id: oe4283

id: oe4283

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

Siatka wielościanu. Pole powierzchni wielościanu

5.81.id: oe4290

id: oe4290

znaki dymne powiązane z zadaniem:

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.82.id: oe4291

id: oe4291

znaki dymne powiązane z zadaniem:

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.83.id: oe4292

id: oe4292

znaki dymne powiązane z zadaniem:

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.84.id: oe4313

id: oe4313

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.85.id: oe4293

id: oe4293

znaki dymne powiązane z zadaniem:

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.86.bid: oe4294

id: oe4294

znaki dymne powiązane z zadaniem:

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.87.id: oe8209

id: oe8209

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.88.id: oe4296

id: oe4296

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kwadratid: zd0102

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.89.id: oe4314

id: oe4314

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.90.id: oe4297

id: oe4297

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.91id: oe4298

id: oe4298

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.92.id: oe4315

id: oe4315

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.93.id: oe4299

id: oe4299

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.94.id: oe4300

id: oe4300

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.95.id: oe4301

id: oe4301

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory trygonometryczne w geometriiid: zd0112

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

twierdzenie sinusów, twierdzenie cosinusówid: zd0124

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.96.id: oe4304

id: oe4304

znaki dymne powiązane z zadaniem:

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.97.id: oe4305

id: oe4305

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

zgadywanie postaci ilocznynowej, wzory Vieteaid: zd0059

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.98.id: oe4316

id: oe4316

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.99.id: oe4303

id: oe4303

znaki dymne powiązane z zadaniem:

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.100.id: oe4308

id: oe4308

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias, dzielenie sumy przez mianownikid: zd0008

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.101.id: oe4317

id: oe4317

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.102.id: oe4309

id: oe4309

znaki dymne powiązane z zadaniem:

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.103.id: oe4310

id: oe4310

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

Objętość figury przestrzennej. Objętość wielościanów

5.104.id: oe4319

id: oe4319

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.105.id: oe4321

id: oe4321

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory skróconego mnożenia (sześciany)id: zd0007

zgadywanie postaci ilocznynowej, wzory Vieteaid: zd0059

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.106.id: oe4322

id: oe4322

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.107.id: oe4343

id: oe4343

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.108.id: oe4344

id: oe4344

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.109.id: oe4323

id: oe4323

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.110.id: oe4324

id: oe4324

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.111.id: oe4325

id: oe4325

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.112.id: oe4320

id: oe4320

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.113.id: oe4326

id: oe4326

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.114.id: oe4348

id: oe4348

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.115.id: oe8211

id: oe8211

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.116.id: oe8212

id: oe8212

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.117.id: oe8213

id: oe8213

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.118.id: oe4345

id: oe4345

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.119.id: oe8214

id: oe8214

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.120.id: oe8215

id: oe8215

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.121.id: oe8216

id: oe8216

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.122.id: oe4333

id: oe4333

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.123.id: oe4347

id: oe4347

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.124.id: oe4331

id: oe4331

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wzory trygonometryczne w trygonometriiid: zd0074

pola trójkątówid: zd0125

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.125.id: oe4335

id: oe4335

znaki dymne powiązane z zadaniem:

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.126.id: oe4336

id: oe4336

znaki dymne powiązane z zadaniem:

okrąg i trójkątyid: zd0117

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.127.id: oe8217

id: oe8217

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.128.id: oe4334

id: oe4334

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.129.id: oe4350

id: oe4350

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.130.id: oe8218

id: oe8218

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

Przekroje wielościanów — zadania

5.131.id: oe4465

id: oe4465

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.132.id: oe4467

id: oe4467

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.133.id: oe4466

id: oe4466

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.134.id: oe4358

id: oe4358

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.135.id: oe4468

id: oe4468

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.136.id: oe4469

id: oe4469

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.137.id: oe4470

id: oe4470

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.138.id: oe4471

id: oe4471

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.139.id: oe4359

id: oe4359

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.140.id: oe4473

id: oe4473

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.141.id: oe4474

id: oe4474

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.142.id: oe4475

id: oe4475

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.143.id: oe8224

id: oe8224

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

5.144.id: oe4357

id: oe4357

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

5.145.id: oe4480

id: oe4480

znaki dymne powiązane z zadaniem:

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

Test sprawdzający do rozdziału 5

1-3id: oe8225

id: oe8225

znaki dymne powiązane z zadaniem:

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

4-6id: oe8226

id: oe8226

znaki dymne powiązane z zadaniem:

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

7-10id: oe8227

id: oe8227

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

wartości funkcji trygonometrycznych w I ćwiartceid: zd0075

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 5

11.id: oe4533

id: oe4533

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

12.id: oe4536

id: oe4536

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

13.id: oe4500

id: oe4500

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

14.id: oe4537

id: oe4537

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podnoszenie do kwadratu i pierwiastkowanie stronami równań i nierównościid: zd0041

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

15.id: oe4501

id: oe4501

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

16.id: oe4538

id: oe4538

znaki dymne powiązane z zadaniem:

dowodzenie twierdzeń: przekształć założenia i uzyskaj tezęid: zd0103

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

17.id: oe4503

id: oe4503

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podnoszenie do kwadratu i pierwiastkowanie stronami równań i nierównościid: zd0041

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

18.id: oe4505

id: oe4505

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

19.id: oe4540

id: oe4540

znaki dymne powiązane z zadaniem:

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

20.id: oe8228

id: oe8228

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

21.id: oe8229

id: oe8229

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

22.id: oe4512

znaki dymne powiązane z zadaniem:

pola trójkątówid: zd0125

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

23.id: oe8230

id: oe8230

znaki dymne powiązane z zadaniem:

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

trójkąt równobocznyid: zd0101

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

24.id: oe8231

id: oe8231

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143

25.id: oe8232

id: oe8232

znaki dymne powiązane z zadaniem:

definicja funkcji trygonometrycznych w trójkącie i układzie współrzędnychid: zd0115

niezwykłości trójkąta prostokątnegoid: zd0127

trójkąt równobocznyid: zd0101

kwadratid: zd0102

kąty w stereometriiid: zd0141

nazewnictwo bryłid: zd0142

pola powierzchni i objętości bryłid: zd0143