dobro powraca, czyli o szlachetności

Moja inspiracja do tworzenia serwisu howgh.pl czerpie z wielu źródeł. O jednym z nich, wywodzącym się z przestrzeni internetowej, napiszę.

„Warto wierzyć, że dobro powraca”

Michał Szafrański, Zaufanie czyli waluta przyszłości (ZcWP)

Michał Szafrański to autor bloga (jakoszczedzacpieniadze.pl), podcastu (WNOP) oraz książek (Finansowy ninja, ZcWP). Otworzył oczy niedowiarkom, pokazując, że można odnieść sukces komercyjny w oparciu o uczciwe i rzetelne relacje z ludźmi, transparentność podejmowanych działań oraz wysoki poziom merytoryczny tworzonych treści. Historia jego firmy, opisana w ZcWP, jest bogatą kopalnią doświadczeń. Chciałbym, aby były one gwiazdą morza dla tego serwisu.

Jestem z pokolenia internetu. Zatem także tu, w internecie, są moi mentorzy. Idąc w ślad za Michałem Szafrańskim i Radkiem Kotarskim (wydawnictwo Altenberg), chciałbym, aby każdy twój zakup pozostawił po sobie dobro.

Szlachetna Paczka

7% ceny każdego sprzedanego biletu

trafi do Szlachetnej Paczki

Dlaczego akurat Szlachetna Paczka? W mojej ocenie pomaga ona w duchu chrześcijańskim i robi to mądrze.

Szlachetna Paczka wspiera osoby w trudnej sytuacji bytowej, cierpiących z powodu choroby, kalectwa lub samotności, a także dotkniętych przez nieszczęśliwe zdarzenia losowe. Niosąc pomoc materialną, Szlachetna Paczka dba również o budowanie w ludziach postaw aktywności życiowej, zaradności, przezwyciężania problemów.

„Mądra pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.” – szlachetnapaczka.pl/o-paczce

To pisałem ja, Manitou
#howgh