1. Rachunek prawdopodobieństwa

źródło:
Nowa Era. MATeMAtyka 3. Podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 3. Zakres podstawowy. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska. Wydanie 2014

1.1. Reguła mnożenia

1.id: ne1431

id: ne1431

2.bid: ne1432

id: ne1432

3.bid: ne1433

id: ne1433

4.id: ne1439

id: ne1439

1.id: ne1434

id: ne1434

2.id: ne1435

id: ne1435

Prezentacja wyników doświadczenia za pomocą drzewa

1.id: ne1440

id: ne1440

2.id: ne1441

id: ne1441

3.id: ne1437

id: ne1437

1.2. Permutacje

1.bid: ne1442

id: ne1442

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

1.cid: ne1444

id: ne1444

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

2.aid: ne1443

id: ne1443

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

3.aid: ne1455

id: ne1455

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

4.id: ne1445

id: ne1445

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

5.id: ne1456

id: ne1456

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

6.id: ne1446

id: ne1446

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

7.id: ne1447

id: ne1447

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

8.id: ne1457

id: ne1457

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

9.id: ne1448

id: ne1448

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

1.cid: ne1458

id: ne1458

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

2.cid: ne1459

id: ne1459

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

3.id: ne1460

id: ne1460

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

4.id: ne1461

id: ne1461

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

1.3. Wariacje bez powtórzeń

1.bid: ne1462

id: ne1462

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

2.id: ne1471

id: ne1471

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

3.bid: ne1464

id: ne1464

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

4.id: ne1465

id: ne1465

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

5.id: ne1466

id: ne1466

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

1.id: ne1468

id: ne1468

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

2.id: ne1469

id: ne1469

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

3.id: ne1470

id: ne1470

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

1.4. Wariacje z powtórzeniami

1.cid: ne1472

id: ne1472

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

2.bid: ne1485

id: ne1485

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

3.id: ne1475

id: ne1475

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

4.id: ne1478

id: ne1478

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

5.id: ne1479

id: ne1479

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

6.id: ne1480

id: ne1480

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

1.bid: ne1486

id: ne1486

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

2.id: ne1487

id: ne1487

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136

3.id: ne1488

id: ne1488

znaki dymne powiązane z zadaniem:

permutacja, kombinacja i obie wariacje - czyli cztery historie kombinatoryczneid: zd0136