4. Elementy statystyki opisowej

źródło:
Oficyna Edukacyjna. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 3. Zakres podstawowy. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Wydanie II

Podstawowe pojęcia statystyki. Sposoby prezentowania danych zebranych w wyniku obserwacji statystycznej

4.1.id: oe3271

id: oe3271

4.2.id: oe3272

id: oe3272

4.3.id: oe3273

id: oe3273

4.4.id: oe3274

4.5.id: oe3275

id: oe3275

4.6.id: oe3276

id: oe3276

4.7.id: oe3277

id: oe3277

Średnia z próby

4.8.id: oe3278

id: oe3278

4.9.id: oe3279

id: oe3279

4.10.id: oe3280

id: oe3280

4.11.id: oe3281

id: oe3281

4.12.id: oe3282

id: oe3282

4.13.id: oe3283

id: oe3283

4.14.id: oe3284

id: oe3284

4.15.id: oe3285

id: oe3285

4.16.id: oe3286

id: oe3286

4.17.id: oe3287

id: oe3287

4.18.id: oe3288

id: oe3288

Mediana z próby i moda z próby

4.19.id: oe3289

id: oe3289

4.20.id: oe3290

id: oe3290

4.21.id: oe3291

id: oe3291

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

procenty - trzy typy zadań, schemat podwyżkiid: zd0012

przybliżenia liczbid: zd0104

4.22.id: oe3292

id: oe3292

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

procenty - trzy typy zadań, schemat podwyżkiid: zd0012

przybliżenia liczbid: zd0104

4.23.id: oe3293

id: oe3293

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

4.24.id: oe3294

id: oe3294

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

procenty - trzy typy zadań, schemat podwyżkiid: zd0012

przybliżenia liczbid: zd0104

Wariancja i odchylenie standardowe

4.25.id: oe3295

id: oe3295

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

przybliżenia liczbid: zd0104

4.26.id: oe3296

id: oe3296

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

procenty - trzy typy zadań, schemat podwyżkiid: zd0012

przybliżenia liczbid: zd0104

4.27.id: oe3297

id: oe3297

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

przybliżenia liczbid: zd0104

4.28.id: oe3298

id: oe3298

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

przybliżenia liczbid: zd0104

4.29.id: oe3299

id: oe3299

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

przybliżenia liczbid: zd0104

4.30.id: oe3301

id: oe3301

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

przybliżenia liczbid: zd0104

Test sprawdzający do rozdziału 4

1-5id: oe3300

id: oe3300

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

procenty - trzy typy zadań, schemat podwyżkiid: zd0012

funkcja kwadratowa, postać ogólna, kanoniczna i iloczynowaid: zd0107

rozwiązywanie równań kwadratowych (metoda algebraiczna)id: zd0055

zgadywanie postaci iloczynowej, wzory Viete'aid: zd0059

6-7id: oe3302

id: oe3302

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

rozwiązywanie równań kwadratowych (metoda algebraiczna)id: zd0055

8-10id: oe3303

id: oe3303

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 4

4.31.id: oe3304

id: oe3304

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

4.32.id: oe3305

id: oe3305

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

4.33.id: oe3306

id: oe3306

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

procenty - trzy typy zadań, schemat podwyżkiid: zd0012

4.34.id: oe3307

id: oe3307

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

przybliżenia liczbid: zd0104

4.35.id: oe3308

id: oe3308

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

4.36.id: oe3309

id: oe3309

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

rozwiązywanie równań kwadratowych (metoda algebraiczna)id: zd0055

zgadywanie postaci iloczynowej, wzory Viete'aid: zd0059

4.37.id: oe3310

id: oe3310

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

4.38.id: oe3311

id: oe3311

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

4.39.id: oe3312

id: oe3312

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

4.40.id: oe3313

id: oe3313

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006

4.41.id: oe3314

id: oe3314

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

wzory skróconego mnożenia (kwadraty)id: zd0006