1. Wprowadzenie do matematyki. Pojęcia podstawowe

źródło:
Oficyna Edukacyjna. Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 1. Zakres podstawowy. Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta Świda. Wydanie II

Zdanie. Zaprzeczenie zdania

1.1.id: oe0275

id: oe0275

1.2.id: oe0276

id: oe0276

1.3.id: oe0277

id: oe0277

1.4.id: oe0278

id: oe0278

1.5.id: oe0279

id: oe0279

Koniunkcja zdań. Alternatywa zdań

1.6.id: oe0280

id: oe0280

znaki dymne powiązane z zadaniem:

symetrieid: zd0092

1.7.id: oe0281

id: oe0281

1.8.id: oe0282

id: oe0282

1.9.id: oe0283

id: oe0283

1.10.id: oe0284

id: oe0284

1.11.id: oe0285

id: oe0285

Implikacja. Równoważoność zdań. Definicja. Twierdzenie

1.12.id: oe0289

id: oe0289

znaki dymne powiązane z zadaniem:

zrozumieć implikacjęid: zd0093

1.13.id: oe0290

id: oe0290

1.14.id: oe0296

id: oe0296

znaki dymne powiązane z zadaniem:

zrozumieć implikacjęid: zd0093

1.15.id: oe0297

id: oe0297

znaki dymne powiązane z zadaniem:

zrozumieć implikacjęid: zd0093

1.16.id: oe0298

id: oe0298

znaki dymne powiązane z zadaniem:

zrozumieć implikacjęid: zd0093

Prawa logiczne. Prawa De Morgana

1.17.id: oe0299

id: oe0299

1.18.id: oe0300

id: oe0300

1.19.id: oe0301

id: oe0301

1.20.id: oe0302

id: oe0302

Zbiór. Działania na zbiorach

1.21.id: oe0307

id: oe0307

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.22.id: oe0308

id: oe0308

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.23.id: oe0309

id: oe0309

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.24.id: oe0310

id: oe0310

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.25.id: oe0311

id: oe0311

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.26.id: oe0312

id: oe0312

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.27.id: oe0313

id: oe0313

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.28.id: oe0314

id: oe0314

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.29.id: oe0315

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.30.id: oe0316

id: oe0316

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.31.id: oe0317

id: oe0317

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.32.id: oe0318

id: oe0318

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.33.id: oe0319

id: oe0319

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.34.id: oe0322

id: oe0322

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.35.id: oe0323

id: oe0323

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

Zbiory liczbowe. Oś liczbowa

1.36.id: oe0324

id: oe0324

1.38.id: oe0326

id: oe0326

1.39.id: oe0327

id: oe0327

1.40.id: oe0328

id: oe0328

1.41.id: oe0330

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

1.42.id: oe0331

id: oe0331

1.43.id: oe0332

id: oe0332

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

1.44.id: oe0333

id: oe0333

1.45.id: oe0334

id: oe0334

1.46.id: oe0335

id: oe0335

Rozwiązywanie prostych równań

1.47.cdid: oe0336

id: oe0336

znaki dymne powiązane z zadaniem:

równanie czy równość? forma zdaniowa czy zdanie? a co z kwantyfikatorem?id: zd0094

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

1.49.id: oe0338

id: oe0338

znaki dymne powiązane z zadaniem:

równanie czy równość? forma zdaniowa czy zdanie? a co z kwantyfikatorem?id: zd0094

1.50.efghid: oe0339

id: oe0339

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

czym się różni równanie od funkcji?id: zd0095

1.51.efghijid: oe0340

id: oe0340

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

czym się różni równanie od funkcji?id: zd0095

1.52.efghijid: oe0341

id: oe0341

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

czym się różni równanie od funkcji?id: zd0095

1.53.efghijklid: oe0342

id: oe0342

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

czym się różni równanie od funkcji?id: zd0095

1.54.efghid: oe0343

id: oe0343

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

czym się różni równanie od funkcji?id: zd0095

1.55.id: oe0344

id: oe0344

1.56.id: oe0345

id: oe0345

znaki dymne powiązane z zadaniem:

oznaczony, tożsamościowy-nieoznaczony, sprzecznyid: zd0039

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

1.57.id: oe0346

id: oe0346

znaki dymne powiązane z zadaniem:

oznaczony, tożsamościowy-nieoznaczony, sprzecznyid: zd0039

rozwiązywanie równań liniowych (metoda algebraiczna)id: zd0046

Przedziały

1.58.id: oe0347

id: oe0347

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.59.id: oe0348

id: oe0348

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.60.defid: oe0349

id: oe0349

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.61.defid: oe0350

id: oe0350

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.62.defid: oe0351

id: oe0351

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.63.id: oe0352

id: oe0352

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.64.cdeid: oe0353

id: oe0353

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.65.efghid: oe0354

id: oe0354

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.66.efghid: oe0355

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.67.id: oe0356

id: oe0356

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach, prawa de Morganaid: zd0097

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

Rozwiązywanie prostych nierówności

1.68.efghid: oe0358

id: oe0358

znaki dymne powiązane z zadaniem:

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.69.defid: oe0359

id: oe0359

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.70.defid: oe0360

id: oe0360

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.71.cdid: oe0361

znaki dymne powiązane z zadaniem:

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.72.efghid: oe0362

id: oe0362

znaki dymne powiązane z zadaniem:

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.73.ghijklid: oe0363

id: oe0363

znaki dymne powiązane z zadaniem:

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.74.id: oe0364

id: oe0364

znaki dymne powiązane z zadaniem:

duży mianownik, mały mianownik - jak wpływają na wartość ułamkaid: zd0096

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

1.75.id: oe0365

id: oe0365

znaki dymne powiązane z zadaniem:

rozwiązywanie nierówności liniowych (metoda algebraiczna i graficzna)id: zd0047

Zdanie z kwantyfikatorem

1.76.id: oe0366

id: oe0366

1.77.efghid: oe0367

id: oe0367

znaki dymne powiązane z zadaniem:

równanie czy równość? forma zdaniowa czy zdanie? a co z kwantyfikatorem?id: zd0094

1.78.efghid: oe0368

id: oe0368

znaki dymne powiązane z zadaniem:

równanie czy równość? forma zdaniowa czy zdanie? a co z kwantyfikatorem?id: zd0094

Test sprawdzający do rozdziału 1

1-5id: oe0369

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

6-10id: oe0370

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

11-15id: oe0371

id: oe0371

16-20id: oe0372

id: oe0372

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

Zadania powtórzeniowe do rozdziału 1

1.79.id: oe0373

id: oe0373

1.80.id: oe0375

id: oe0375

1.81.id: oe0376

id: oe0376

znaki dymne powiązane z zadaniem:

działania na zbiorach a spójniki logiczne, prawa de Morganaid: zd0004

1.82.id: oe0377

id: oe0377

znaki dymne powiązane z zadaniem:

podstawy szybkiego liczenia: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenieid: zd0005

1.83.id: oe0378

id: oe0378

1.84.defid: oe0379

id: oe0379

znaki dymne powiązane z zadaniem:

równanie czy równość? forma zdaniowa czy zdanie? a co z kwantyfikatorem?id: zd0094

1.85.defid: oe0381

1.86.defid: oe0382

id: oe0382

1.87.defid: oe0383

id: oe0383

1.88.id: oe0384

id: oe0384

1.89.id: oe0385

id: oe0385

1.90.id: oe0386

id: oe0386

1.91.id: oe0387

id: oe0387

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028

1.92.id: oe0388

id: oe0388

znaki dymne powiązane z zadaniem:

wyznaczenie dziedziny na podstawie wzoru (niebezpieczne działania)id: zd0028